440Hz
Hvad i alverden er en kontracyklisk kapitalbuffer?

I efteråret stødte Flemming på et interessant ord. Faktisk et det ikke ét ord, men to sammensatte ord; kontracyklisk kapitalbuffer. Hvad er det? Hvad skal vi med det? Kan det spises?Part of 440Hz
Copyright 2019-2023